Hệ thống Handicap Thế giới (World Handicap System – WHS) do USGA và R&A phát hành sẽ được áp dụng từ ngày 1/1/2020. Đây là một thay đổi lớn trong cách tính handicap của người chơi golf trên toàn thế giới, trong đó có Việt nam. Theo Hợp đồng giữa WHA (USGA, R&A) và Hiệp hội golf Việt Nam (VGA) thì VGA là tổ chức độc quyền duy nhất được quản lý và vận hành hệ thống WHS trên lãnh thổ Việt nam. Các tổ chức ở Việt nam muốn vận hành WHS phải được VGA ủy quyền mới hợp lệ.
Cách tính hiện tại (trong trường hợp đã có ít nhất 20 kết quả):
Bước 1: tính kết quả điều chỉnh (adjusted gross score) theo nguyên tắc Equitable Stroke Control nếu số gậy của 1 hoặc nhiều hố lớn hơn số gậy tối đa cho phép ở mỗi hố tùy theo handicap của người chơi.

Cach tinh diem HDC WHS 1
Bước 2: tính handicap differential của 20 kết quả gần nhất.
Handicap Differential = (Adjusted Gross Score – Course Rating) x (113/Slope Rating).
Bước 3: tính trung bình của 10 handicap differential tốt nhất (thấp nhất) trong 20 handicap differential ở trên. Lấy giá trị trung bình trên nhân với 0.96 sẽ cho ra handicap index của người chơi.

Cách tính mới (trong trường hợp đã có ít nhất 20 kết quả)
Bước 1: tính kết quả điều chỉnh (adjusted gross score). Xem chi tiết ở mục 1 bên dưới.
Bước 2: tính score differential của 20 kết quả gần nhất.
Score Differential = (Adjusted Gross Score – Course Rating – PCC Adjustment) x (113/Slope Rating).
Xem chi tiết của PCC ở mục 2 bên dưới.
Bước 3: tính trung bình của 8 score differential tốt nhất (thấp nhất) trong 20 score differential ở trên sẽ cho ra handicap index của người chơi.

Một số khái niệm cần biết:
1. Kết quả được điều chỉnh (Adjusted Gross Score): kết quả điểm của người chơi, gồm cả các gậy phạt, được điều chỉnh khi:
– Người chơi vượt quá số gậy tối đa ở mỗi hố:
+ Trước khi có handicap index, sẽ bằng Par của hố + 5 gậy. Ví dụ như hố par-5 thì số gậy tối đa là 10, par-4 là 9 và par-3 là 8.
+ Khi đã có handicap index, sẽ bằng Net Double Bogey.
– Net Double Bogey = Par của hố + 2 gậy + gậy chấp ở hố đó của người chơi.
+ Ví dụ: người chơi có playing handicap là 16, thì điểm net double bogey ở các hố có stroke index từ 1 đến 16 sẽ là par + 3 (~ triple bogey), ở các hố có stroke index 17 đến 18 là par + 2 (double bogey).
Xem ví dụ của cách tính net double bogey và adjusted gross score.

Cach tinh diem HDC WHS 2
2. Ảnh hưởng của điều kiện chơi (Playing Conditions Calculation – PCC)
Độ khó của sân (Course Rating) được đo dựa vào điều kiện chơi bình thường (vào ngày thực hiện đo độ khó của sân). Độ khó của một sân có thể thay đổi hàng ngày do các yếu tố:
– Điều kiện sân (sân đang sửa chữa, cỏ rough cao hay thấp, …).
– Điều kiện thời tiết (nóng, lạnh, mưa, gió …).
– Set-up của sân (tee xa/gần hơn, tốc độ green nhanh/chậm hơn, cờ ở các vị trí khó/dễ hơn …).
PCC là tính toán thống kê được thực hiện bằng cách so sánh kết quả của người chơi trong một ngày với kết quả kì vọng, nhằm xác định xem điều kiện của ngày đó có khác với điều kiện bình thường, làm ảnh hưởng đến kết quả của người chơi đến mức cần phải có sự điều chỉnh.
PCC được tính 1 ngày/lần trên các bảng điểm của một sân trong một ngày. Cần ít nhất 8 bảng điểm (của người chơi có handicap index thấp hơn hoặc bằng 36.0) để tính PCC. Cáng có nhiều bảng điểm/ kết quả thì PCC càng chính xác. Các kết quả của PCC sẽ là 1 trong 5 con số: -1.0, 0.0, +1.0, +2.0 hoặc +3.0. (0.0 = không cần điều chỉnh).
Ví dụ: ngày 12/01/2020 ở sân Thủ Đức Tây có 200 kết quả được chấp nhận. PCC Adjustment được tính là +1.0 (nghĩa là điều kiện chơi ngày hôm đó khó hơn mức thông thường 1 gậy). Khi đó, kết quả score differential của mỗi người chơi (trong 200 người nộp bảng điểm) sẽ được điều chỉnh giảm đi 1.0 gậy.

Một số điểm cần lưu ý:
a. Do cách tính hơi khác so với trước, khi được áp dụng từ đầu năm sau, có thể sẽ có sự thay đổi nhỏ (tăng hoặc giảm) trong Handicap Index của người chơi, phụ thuộc vào các yếu tố: số lượng kết quả có trong hệ thống, điểm số ở mỗi hố trong một kết quả … Giai đoạn thử nghiệm ở CONGU cho thấy handicap index mới của đa số người chơi sẽ thay đổi, nếu có, trong vòng 1.0 gậy so với handicap index hiện tại. Xem ví dụ cách tính handicap index dự kiến của người viết ở hình 3, theo đó handicap index theo cách tính mới sẽ cao hơn 0.1 so với cách tính cũ.

Cach tinh diem HDC WHS 3
b. Handicap Index sẽ được cập nhật hàng ngày. Do đó, người chơi nên nhanh chóng nộp/ nhập kết quả vào hệ thống càng sớm càng tốt, ngay sau khi hoàn thành vòng đấu, chậm nhất là trước nửa đêm. Ở Việt Nam, thời hạn cuối để nộp bảng điểm là 24h hàng ngày và handicap index mới sẽ được cập nhật vào lúc 6h sáng hàng ngày. Nếu người chơi nộp/ nhập kết quả trễ hơn thời hạn trên:
Handicap Index của họ sẽ không được cập nhật đúng hạn.
Kết quả của họ sẽ không được đưa vào sử dụng trong tính toán ảnh hưởng của điều kiện chơi (PCC). Tuy nhiên, kết quả của người chơi vẫn sẽ được điều chỉnh theo PCC đã được tính của ngày của kết quả đó.
Đối với các vòng đấu bắt đầu trước 7h sáng, người chơi có thể sử dụng handicap index gần nhất trước đó.
Khi chơi nhiều vòng đấu trong một ngày, người chơi có thể có handicap index khác nhau cho mỗi vòng đấu.
c. Hiệp hội golf đại diện quốc gia có liên kết với R&A hoặc USGA được các tổ chức này trao độc quyền sử dụng và quản lý WHS trong lãnh thổ của quốc gia đó. Hiệp hội golf quốc gia có thể ủy quyền một số công việc trong thẩm quyền cho Hội golf địa phương hoặc các CLB, sân golf.

Nguồn: Phan Ngoc Tam