Một cú swing ổn định xuất phát từ một nhịp swing golf ổn định. Ngay cả khi bạn chưa đánh bóng thẳng thì với một nhịp swing đều đường bóng của bạn cũng sẽ ổn định dễ đoán hơn.
Tốc độ đầu gậy giữa các gậy sẽ khác nhau nhưng nhịp swing không nên thay đổi nhiều.
Cách đơn giản nhất để tạo dần sự ổn định trong khi swing là giảm bớt sự tham gia của hai cánh tay, bắt đầu bằng cách cầm gậy lỏng với tất cả các gậy.

Nguồn: On Green